背单词
热搜:   Ü  Z  W  V  U  T  S  R  Q  P
 • 首 页
 •  

  kiosk

     日期:2015-09-13     评论:0    
  核心提示:单词 kiosk 的例句Die Zeitschrift ist am Kioskerhältlich.杂志在报刊亭上出售。

  汉语解释:m. -(e)s, -e 亭子;售报亭

  音标:`ki:ɔsk, kiɔsk

  单词 kiosk 的例句
  Die Zeitschrift ist am Kiosk erhältlich.杂志在报刊亭上出售。
   
   
  更多>同类背单词
  0相关评论

  点击排行
  猜你喜欢